برگرسان ‌به عنوان اولین‌ رستوران زنجیره‌ای خارجی وارد ایران شد.
به گزارش کپسول اقتصادی، در حالی که بسیاری از رستوران‌های زنجیره‌ای بین‌المللی پس از پایان تحریم‌ها چشم ‌به بازار 80 میلیونی ایران دوخته و تلاش‌هایشان برای ورود به این‌ بازار‌ ناموفق بوده است، برگرسان برنده این ماراتن سخت شد و به عنوان اولین نام خود را ثبت کرد.
مک‌دونالد و کی‌اف‌سی از جمله رستوران‌های بین‌المللی زنجیره‌ای نام آشنایی هستند که تلاش‌های چند باره‌شان برای‌ ورود به بازار ایران موفق نبوده و از دیگر رستوران زنجیره‌ای صاحب‌نام یعنی برگرسان جا ماندند.
بنابراین گزارش رستوران زنجیره‌ای برگرسان به عنوان اولین برند رسمی بین‌المللی در ایران ثبت و مجوزهای قانونی را از وزارتخانه‌های ذیربط دریافت کرده‌است.